Indkaldelse til Generalforsamling 2023

Foreningens medlemmer indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Vordingborg IF til afholdelse tirsdag d. 21. februar 2023 kl. 18:00 i klubhuset, XDC Park,  Morten Olsens Alle 2.

 

Dagsorden ifølge vedtægternes § 8:

 

 1. Valg af dirigent

 2. Beretning

 3. Det kontrollerede regnskab forelægges

 4. Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest d. 13. februar 2023)

  • Forslag til vedtægtsændringer (se bilag 1)    (Nuværende vedtægt)

  • Bestyrelsen ønsker mandat til at indgå i dialog og eventuelt forhandlinger vedr. eventuel overtagelse af klubhus

   • Bilag 2 Procesnotat fra bestyrelsen i Vordingborg IF (her

   • Bilag 3 Baggrundsnotat om klubhus fra Vordingborg Kommune (her)

   • Bilag 4 Byggeteknisk rapport (her)

 5. Fastsættelse af kontingent

 6. Valg til bestyrelsen

  • Kasserer Lene Nilsson, villig til genvalg

  • bestyrelsesmedlem Claus Christensen, villig til genvalg

  • bestyrelsesmedlem Dennis Kølle, villig til genvalg 

  • Vakant, Tina Normann Frederiksen har meldt sit kandidatur

 7. Valg af bilagskontrollant og bilagskontrollantsuppleant

  • På valg er Søren Goth Pedersen (villig til genvalg) og vakant

 8. Eventuelt

  Kandidatur til valg til bestyrelsen skal være bestyrelsen (morten@vifnet.dk)  i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen, dvs. senest d. 14. februar.

 

Jf. § 8 har aktive og passive medlemmer over 18 år stemmeret på generalforsamlingen.

 

Evt. forslag, der ønskes behandlet og kandidater til bestyrelsen sendes til morten@vifnet.dk senest mandag d. 13. februar.

 

Følg med på vifnet.dk, hvor der løbende kan komme indlæg.

Scroll to Top