Generalforsamling 2024

Generalforsamling i Vordingborg IF 2024

Hermed indkaldes til generalforsamling d. 20. februar 2024 kl. 18.00 i klubhuset på Morten Olsens Allé 2

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning
 3. Det kontrollerede regnskab forelægges
 4. Indkomne forslag
  1. Der er ingen indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent klik her
  1. Bestyrelsen foreslår ændret kontingent jf. vedlagte bilag ’kontingent 2024’
 6. Valg til bestyrelsen
  1. Formand
  2. 3 bestyrelsesmedlemmer, heraf 1 for et år
  3. Kasserer – er stoppet i utide hvorfor valg er for et år
  4. Suppleant
 7. Valg af bilagskontrollant og bilagskontrollantsuppleant
 8. eventuelt
Scroll to Top