Generalforsamling 7. dec 2014

Referat af ordinær generalforsamling i Vordingborg IF

Dagsorden fastsat i henhold til vedtægternes § 8.

Hans-Jørgen Henriksen bød velkommen og bød især velkommen til de fremmødte æresmedlemmer.

 

 

 1. Valg af dirigent

Jan ”Bodo” valgt.

Konstaterede, at generalforsamlingen var indvarslet lovligt med de i vedtægterne 14 dage.

 

 

 1. Beretninger

Formandens beretning: Vedlagt.

Lidt spørgsmål og uddybning omkring udflytning til Iselinge. Vi skal være meget klar på banen overfor kommunen.

 

Flemming Johansen, fortalte om status for  FC Storstrømmen.

Fortalte om opstarten og planlægningen af hvorledes FC Storstrømmen kunne etableres.

Til sidst ønskede et par klubber dog ikke at være med. Efterfølgende har det vist sig, at den nødvendige økonomi og vilje til at bære projektet videre, så det er sat på pause på ubestemt tid.

Projektet har dog skabt et bedre samarbejde mellem klubberne, således at der vil komme flere klubsamarbejder i enkelte årgange, hvis klubberne ikke selv har spillere til at kunne stille hold i de enkelte rækker.

Flemming fortalte om Langebæk-samarbejdet, der nok var lidt for forhastet, hvorfor det ikke blev til noget i sommers. Det kan dog sagtens opstå i fremtiden. Man har lært en hel del af processen.

 

Jens-Peter Ørregaard opfordrede til, at man i god tid før hver sæson snakkede sammen med naboklubber vedr. evt. samarbejde.

 

Henrik Pedersen, Herre senior.

Over vinteren 2013 2014 skiftede vi ”igen” træner. Jeg havde taget over efter Mogens ”Trold” efter at han havde sagt op en uge før turneringsstart i august 2013. Efteråret blev en kamp for at holde sammen på drengene, men det lykkes til dels. Men da Kenneth Hansen, bedre kendt som Bøv startede op i foråret 2014, stod der 6 point på kontoen og en overlevelse i serie 2, så mere en vanskelig ud. Der blev stadigvæk kæmpet med at holde sammen på truppen. Desværre måtte 1. holdet melde afbud til en kamp mod Ringsted. Desuden var der mange kampe vi ikke vandt på grund af små marginaler i foråret 2014.

Dette medførte en nedrykning til serie 3.

 

Vores 2. hold i serie 4 havde en fornuftig turnering uden at imponere.Nu er det ikke altid negativ at modtage et nederlag og historie kan vi ikke lave om på, men trække læredom ud ad det kan man altid. 

Derfor ved indgangen til efteråret blev det besluttet, at de spillere der udtages til 1. og 2. holdet skal træne.Dette har medført, at over 30 spillere har trænet hver tirsdag og torsdag.

 

 1. holdet, som vi fik eftertilmeldt, har ved nogle kampe gjort brug af den mulighed at benytte op til 5 spillere, som har spillet kamp tidligere i samme weekend. Dette er muligt for serie 5 og 6 hold. Dog har vi været nødt til at melde afbud til 2 kampe. Den ene pga. tæt på 40 afbud og den anden som følge af en defekt bil.

Der er anvendt omkring 60 spillere til efterårets kampe. U-19 afdelingen har haft overskud af spillere på omkring 5 overskydende spillere, som har spillet seniorbold i weekenderne.

Igennem efteråret er der også budt velkommen til en del nye og tidligere VIF spillere, ja faktisk over 20 spillere.

 

Vi har fået opbygget en speciel atmosfære omkring hjemmekampene på Stadionet og ekstra aktiviteter. Såsom stadiongrill sponsorer og arrangement. Det har øget tilskuerantallet betragteligt og bidraget til omsætningen i kiosken

Socialt fungere det rigtigt fint i afdelingen. Spillerne hænger gerne ud efter træning og kamp.

De nye spillere følger sig meget velkommen. Udtalelse fra Michael Christensen, som er kommet til fra Langebæk Alliancen: ” Aldrig har jeg oplevet at der er blevet taget så godt imod en som jeg har det i vif … Tak for det “

 

Stillinger i beskrivende stund

Serie 3 ligger nr.3. Spiller helårsturnering

Serie 4 ligger nr. 2. Spiller helårsturnering

Serie 5 endte på en absolut godkendt 8. plads og skal i foråret spille om oprykning til serie 4.

 

Personale:

 1. holdet: Kenneth Bøv Hansen har kontrakt udløb til sommeren 2015

Puma og UGGI fungere super som holdledere for 1. holdet.

 1. holdet: Steen Jensen har kontrakt udløb til sommeren 2015.

Kim Friis har hjulpet til, som tiden nu tillader det.

Den langtidsskadet Nicki Nielsen, har været en meget stor hjælp og næsten været til alle træninger og kampe.

 1. holdet:Kasper Filiti fra 1. holdstruppen har været holdansvarlig og løst opgaven perfekt. Kasper Filiti, er også på i foråret.

Uggi har hjulpet til ved mange 3. holdets kampe. Uggi stopper dog med 3. holdet.

Målmandstræning står jeg for. Trods min ringe højde har jeg tidligere stået på mål i niveau op til serie2. Desuden taget spot kurser.

 

Opgaver:

Kenneth mangler en praktisk hjælp ved træningerne, som kan flytte kegler, hente bolde osv. Vi har dog en person, som er meget interesseret.

Holdleder til 3. holdet.

 

Udfordringer:

Pt. konkurrerer vi med Ørslev, Langebæk Alliancen, Nyråd, Kastrup alle indenfor 10 kilometer afstand, og vi slås i forvejen med at de unge rejser til København for at studere.

Når det er sagt, så er det vigtigt at huske, at Elite skaber brede og brede skaber elite..

 

Alan Sundstrøm: Kvinde/pige-afdelingen.

Kvinde 1: Forår, målet var oprykning, det lykkedes.

Efterår, kvinde øst, reddede lige livet.

Kvinde 2 i serie 2: blevet i serie 2. Træningsindsatsen hen over sæsonen er blevet bedre.

Kvinde 7-mands: Vandt rækken i sommers, og vandt også Sjællandsmesterskabet i sommers. 8 mand i efteråret, klarede sig fint.

U-16 piger i foråret: Vandt rækken, og blev Sjællandsmester i række 1.

U-17 i efteråret sluttede midt i rækken.

 

U-12 piger i foråret, U-13 i efteråret. Spiller udviklingsfodbold.

U-13 piger i foråret, U-14 i efteråret. I foråret vandt de rækken og blev nr. 2 ved SM. Efteråret som 11 mands. Gået fint med skiftet fra 7 mands til 11 mands.

 

Kim Friis, Drenge ungdom U-15 til 19.

U-15 i foråret. 3 hold. Vandt Mesterrækken. Efterår U-17 spillet i 3. division, overlevede.

 

U-19 i foråret var forrygende, tæt på at rykke op. Over sommeren var nogle væk og årgangsoprykning, så efteråret var en større udfordring, overlevede dog i Mesterrækken.

 

Mogens Albrechtsen,Drenge ungdom U-6 til U-14.

Årg. 01 og 02 har trænet sammen. I efteråret har 01 samarbejdet med Nyråd. Gået fint. Aftalt at træningssamarbejde fortsætter til foråret.

 

Årg. 03 og nedad og kommet en del nye spillere hen over efteråret. Det skaber en positiv udfordring, idet der mangles hænder til at tage sig af alle disse spillere.

 

Dan Møller opfordrede til, at man er nødt tit at få forældrene med indover.

Mente også, at samarbejdet med Nyråd i 01 ikke fungerede optimalt, idet der måtte aflyses nogle kampe og ikke helt styr på, hvem der gjorde hvad.

 

Kenneth Jensen, Old boys/veteran

 1. Sluttede som nr. 3, ok pga. en del skader. Årets spiller blev Anders Eriksen.

I efteråret ny turnering. Dog kun med 5 hold, der så skal mødes 4 gange. Overvintrer på en 3. plads.

I pokalturneringen nåede man 2. runde.

Der kører fint i truppen. Har bl.a. været på studietur til Berlin.

 

Veteran. 3 hold.

Veteran 1, spiller med på Lolland Falster. Sluttede som nr. 2. Dette var skuffende, tabte til Nykøbing på reglen om udebanemål.

Årets spiller Bent Christiansen.

Veteran 2, spiller i SBU veteran syd. Vundet rækken med 10 points ned til nr. 2. Morten Bro årets spiller.

Veteran 3, sluttede i samme række som nr. 11. Årets spiller Per Helsing.

Der trænes fortsat lørdag kl. 13:30 med fint fremmøde.

 

Alle beretninger blev herefter godkendt.

 

 

 1. Det reviderede regnskab forelægges

Steen Kastrup forelagde det reviderede regnskab, der viste et overskud på 30.543,-.

 

Godkendt.

 

Budget for 2014-15 forevist.

 

 

 1. Indkomne forslag

Ingen modtaget

 

 

 1. Fastsættelse af kontingent

Uændret kontingent

 

 

 1. Valg til bestyrelse

Kasserer:

Steen Kastrup ønsker ikke genvalg.

Bent Jensen valgt som kasserer for 2 år.

 

Bestyrelsesmedlemmer:

Allan Sundstrøm genvalgt for 2 år

Flemming Johansen genvalgt for 2 år

Mogens Albrechtsen genvalgt for 2 år

Henrik Pedersen nyvalgt for 1 år

Henrik Nielsen nyvalgt for 1 år.

Michael Seiding Larsen ønskede at udtræde.

 

Formand Hans-Jørgen Henriksen er ikke på valg.

Kim Friis og Kenneth Jensen er ikke på valg.

 

 

 1. Valg af bestyrelsessuppleant

Dan Møller Jacobsen genvalgt for 1 år.

 

 

 1. Valg af revisor og revisorsuppleant

Revisor Helena Nielsen genvalgt for 1 år.

Revisorsuppl. Lars Vestergaard genvalgt for 1 år

 

 

 1. Eventuelt 

Christian Olsen takkede på Gåsetårnsskolens vegne for godt lån af baner og klubhus i forbindelse med skolefodbold.

 

Formanden takkede Steen Kastrup for godt arbejde i bestyrelsen.

Formanden takkede også dirigenten for godt arbejde.

 

 

For ref.

 

Bent Jensen

 

Formandens beretning

Ved generalforsamlingen sidste år var formanden på valg og var så heldig at blive genvalgt – og oven i købet uden modkandidater. Yderligere gav Steen Kastrup tilsagn om at fortsætte som kasserer i et år, da Tina Falster stoppede i bestyrelsen. Også Lizette og Finn Hansen udtrådte. Følgende blev nyvalgt for 2 år: Bent Jensen, Kim Friis og Kenneth Jensen. Vi havde stadig en vakant post, og i januar indtrådte Michael Seiding, og så var bestyrelsen komplet. I løbet af 2014 trådte Dan Møller ind som suppleant.

M.h.t. det rent ledelsesmæssige i ungdomsafdelingen har vi i løbet af året lavet den ændring i drengeafdelingen, at Mogens Albrechtsen og Kim Friis har delt opgaven således, at Mogens har de yngste – op til 15 år – og Kim har de 3 ældste årgange, og alle ledere og trænere i alle afdelinger og årgange kan selvfølgelig ses på VIFnet.  

Vedr. klubhuset har vi igen i år haft et godt samarbejde med Vordingborg Kommune. Det gælder f.eks. opsætning af et ekstra overvågningskamera i kiosken og en sensor i vores EDB rum, og vi kan heldigvis konstatere, at vi har været forskånet for indbrud og hærværk i det forløbne år. Der har dog været tegnet grafitti på klubhuset og på et stort sponsorskilt, så vi er sluppet forholdsvis billigt i år.

Vores baner har været rimelig gode i år – træningsanlægget med de tre  11-mands baner og de mindre baner har været OK spilbare – faktisk lidt bedre end opvisningsbanen på stadion. Det har helt sikkert hjulpet, at de eksisterende drænrør sidste år blev renoveret eller udskiftet af kommunens folk. Det var en nødvendig operation, og den blev sat i værk af parkforvalter Helle Kjørup, som vi har et super forhold til. Desværre har hun i oktober opsagt sit job i Vordingborg Kommune for at tiltræde i Lolland Kommune, så der har vi mistet en rigtig god kontaktperson, som vi har haft et fremragende samarbejde med.

Når jeg nu taler om baner, så bliver jeg desværre også nødt til at nævne kunstgræsbanen – et meget sort kapitel – også i 2014. Jeg nævnte på vores sidste VIF generalforsamling i december 2013, at banen netop var blevet påbegyndt den 7/11, for jeg var blevet bedt om – med en dags varsel – at deltage i en seance  på Iselingen, hvor der blev fjernet buske og træer som en start. Efterfølgende har vi og andre fodboldklubber deltaget i adskillige møder med Jesper Kjærulff fra kommunen, og der har hele tiden været en meget konstruktiv dialog –  og sidst på foråret i år foreslog klubberne faktisk, at kommunen skulle vente med at påbegynde udgravningen, til Vilde Vulkaner var overstået. Det var et forslag, Jesper Kjærulff fra kommunen var lykkelig for, og vi blev lovet, at man så ville gå i gang ugen efter Vilde Vulkaner. Jeg vil lige sige, at netop Jesper Kjærulff har vi og de andre klubber et rigtig godt forhold til. Men pludselig – ud af intet – blev klubberne så bedt om at tage stilling til et nyt forslag til placering af banen – nemlig på Pantergrunden. Vi klubber – Ørslev, Langebæk, Præstø, Nyråd, Møn og VIF mødtes i løbet af et døgn i Præstø, og her blev vi enige om, at vores indstilling og ønske eller krav var, at banen selvfølgelig skulle placeres på Iselingen, og vi havde flere argumenter – bl.a. at den skulle ligge i et fodboldmiljø. Klubberne sendte denne beslutning til kommunen, men som alle ved, så blev klubbernes ønske overhovedet ikke hørt. Jeg har på fornemmelsen, at beslutningen om Panter placeringen allerede var clearet af, og at det var kun et spil for galleriet, at klubberne blev bedt om at komme med en udtalelse. Jeg har deltaget i et par kommunalbestyrelsesmøder, hvor netop den kommende kunstgræsbane har været på dagsordenen – også det sidste, hvor den endelige beslutning blev taget, og jeg er rystet over den opførsel vores borgmester har udvist – magen til arrogant attitude skal man lede langt efter – det er simpelthen langt under lavmålet, og da afstemningen fandt sted – iøvrigt med stemmerne 15-14 – var der desværre helt tilfældigt en person fra borgmesterens parti, der skiftede standpunkt i sidste øjeblik, og man kan jo gisne om, hvorfor vedkommende skiftede mening i 11. time – var dette ikke sket –  ja, så var banen blevet lagt på Iselingen. Jeg kunne fortsætte meget længe med flere kommentarer om dette forløb men kan bare konstatere, at nu er den endelige beslutning truffet til meget stor skuffelse for brugerne af banen – nemlig fodboldklubberne. Yderligere kan jeg tilføje, kommunen besluttede, at klubberne ville få træningstider betalt på Gunslevholm som kompensation. Dette blev meldt ud, som om det var ”en gave” til fodboldklubberne, men vi synes, at det ville være ganske naturligt, når nu kunstgræsbanen blev forsinket endnu en gang. Vi har så booket tider på Gunslevholm, og her er systemet, at der skal betales ved booking. Det viser sig nu, at vi og andre klubber først kan få betaling af kommunen til næste år – og det betyder, at vi har lagt et pænt stort beløb ud, og igen er vi blevet så skuffede over den behandling, vi har fået af Vordingborg Kommune i hvert fald i sagen om den famøse kunstgræsbane.

Og så til noget positivt – Vi har også i år haft stor glæde af foreningen BROEN. Her kan vi søge om bl.a. hjælp til kontingent, fodboldudstyr m.m. til vores ungdomsmedlemmer, hvis deres forældre ikke selv har økonomiske muligheder til det. Jeg har haft fornøjelsen at møde BROEN’s bestyrelse, og ved foreningens generalforsamling i februar i år gik jeg faktisk Jan Bodo i bedene, da jeg var dirigent ved dette møde. Mange klubber fra Vordingborg kommune er blevet hjulpet af BROEN, så det var i øvrigt meget skuffende at konstatere, at foruden VIF var kun svømmeklubben repræsenteret ved generalforsamlingen.  

Sidste år startede vi vores børneprojekt op – for piger og drenge i alderen fra 2 ½ til 5 år. Dette er fortsat i år – og stadig med stor succes. Igen i år er det Brian Baran, der er tovholder, og hver tirsdag vrimler det med de små børn på vores anlæg, og de har en rigtig sjov time med forskellige øvelser og lege. I gennemsnit møder der mellem 30 og 45 børn op sammen med deres forældre, så der er meget liv  på anlægget. Sportigan, Vordingborg har leveret t-shirts og drikkedunke, Rema 1000, Vordingborg, sponserer frugt hver uge til børnene. Den eneste udfordring er, at Brian nogle dage godt kunne bruge flere frivillige til de mange børn.

Et andet projekt – opstartet i år – er fodbold for mænd med kræft – eller som har haft kræft. Jeg blev kontaktet i starten af året af Rikke Bumbech Frederiksen fra Vordingborg Kommune, der spurgte, om vi havde tid og lyst til dette projekt. Det havde vi selvfølgelig, men der skulle findes en eller flere personer, der kunne stå for det, og jeg kontaktede Brian Baran for at høre hans mening, og i løbet af ingen tid havde Brian besluttet, at det ville han også gerne være primus motor for. Projektet kom i gang, og der kom nogle få mænd, der trænede hver torsdag i en time – og i øvrigt deltog  Nikolaj Nielsen, VIF pigetræner, også som træner for disse mænd. Vi evaluerede projektet i sommerpausen og blev enige med kommunen om, at vi skulle udvide kredsen for at få nogle flere med. Nu omfatter projektet også mænd med andre alvorlige sygdomme – f.eks. diabetes, gigt, hjerte-kar sygdomme, overvægt m.m. Det har betydet, at der hver torsdag møder ca 10 mænd op til træning, og de har det lige så sjovt som børnene i det projekt, jeg nævnte før. DBU er også gået ind i dette projekt med deres fodboldfitness og har leveret bolde og trøjer til deltagerne. Vi har i øvrigt sørget for, at disse mænd kan fortsætte med at træne hele vinteren, da vi har formået at få en indendørstid til dem, og det er de meget glade for. Der er opstået et fantastisk venskab mellem dem, og de har det helt utroligt godt sammen – faktisk har de lige holdt julefrokost sammen – det foregik i Iselingehallen, og her var Brian, Nikolaj og jeg inviteret med. I øvrigt er det Hans Hougaard, der står på deres træning  indendørs, og vi er meget glade for, at han har påtaget sig dette hverv.

Til disse to projekter har vi søgt frivilligpuljen i Vordingborg Kommune til forskellige rekvisitter, og vi har været så heldige og måske dygtige, at de personer i kommunen, der fordeler pengene i denne pulje, åbenbart synes, at vi har fortjent denne udbetaling – så igen en cadeau til vores frivillige trænere – og specielt til Brian Baran, der jo startede begge projekter op. 

Vi havde den meget store glæde, at Brian Baran i år blev valgt til årets idrætsleder i Vordingborg Kommune. Vi havde skrevet – synes jeg selv – en rigtig god ansøgning, og heldigvis blev Brian valgt foran adskillige gode emner fra andre klubber. Overrækkelsen foregik på STARS, hvor der var mange mennesker til stede, og det var en fantastisk aften for alle VIF’ere, da Brian meget fortjent blev hyldet. Vi havde forsøgt at holde seancen hemmelig for Brian lige til det sidste, og jeg lavede en hemmelig aftale med Brians kæreste, Maria – og jeg må tilstå, at jeg inviterede Brian til denne aften under falske forudsætninger – jeg var faktisk meget uærlig over for ham. Første ca ½ time før selve prisuddelingen begyndte Brian at få mistanke om, at der vist skulle foregå noget, han ikke helt var klar over.

Og apropos priser – så blev vi indstillet til sundhedsprisen i region Sjælland p.g.a. vores kræftprojekt, men blandt 43 indstillede projekter kom vi ikke i finalen – det var der 3 andre foreninger/projekter, der gjorde. Vi er dog stolte af, at vi kom i betragtning til denne flotte pris. I øvrigt kunne man indstille sig selv til denne pris, hvilket vi selvfølgelig ikke gjorde – det gjorde faktisk adskillige andre foreninger, men det var en fra Vordingborg Kommune, der indstillede os.

I sponsorafdelingen har vi været i stand til at fastholde vores sponsorer – dog minus en enkelt – men så har vi fået yderligere tilgang af nye, og jeg ser med fortrøstning på sponsorsiden også i 2015. Vi havde arrangeret et sponsorarrangement søndag den 7/9 forud for en U-17 divisionskamp, og her var et pænt fremmøde, hvor vi fik en lækker menu fra Færgården, Kalvehave, og hvor Anders fra Skjold Burne havde leveret rigtig gode vine. Danmarks Borgcenter, som sponserer U-17 drengene, var repræsenteret ved Christian Irgens, og han havde et meget spændende indlæg om alt det, der bliver foretaget på ruinterrænet. Jeg vil i øvrigt takke alle vores mange trofaste sponsorer, som er en meget vigtig del af VIF – og som er et stærkt fundament i hele vores klub.

Vedr. VIF’s fremtidige placering havde Bent Jensen, Brian Baran og jeg et møde med Jesper Kjærulff fra kommunen sidst i oktober, hvor han fortalte om planerne med vores udflytning til Iselingeområdet. Det er meningen, at man i juni 2015 påbegynder at anlægge græsbaner, og de vil så være klar til brug året efter – altså i efteråret 2016. Der er dog flere udfordringer i dette projekt – bl.a. klubhus – omklædningsfaciliteter – og en opvisningsbane, som ikke er på tegnebrædtet fra starten af. Men vi er selvfølgelig med i processen og har tæt kontakt til kommunen i hele det projekt, der følger i de kommende år.

I starten af 2014 søgte vi Nordea Fonden om et beløb til et projekt, som Sydhavnens Maskinfabrik stod for – nemlig at få påmonteret hjul på adskillige af vores fodboldmål, og vi var så heldige at modtage et pænt beløb til dette. Rent praktisk har det betydet, at det er meget nemt at flytte rundt på målene uden at risikere rygskader – så vi siger hermed tak til Nordea Fonden for det flotte beløb – og også til Mogens fra Sydhavnens Maskinværksted, som både har lagt et stort arbejde og økonomi i dette projekt.   

   Vi havde planlagt en DBU fodboldskole i uge 31 – men vi måtte p.g.a. for få tilmeldinger aflyse skolen. Til gengæld havde vi torsdag/fredag i uge 42  en fodboldskole, der fortrinsvis var elitepræget. David Mannix fra Liverpool havde et par gode dage med talenter fra VIF og og også fra andre klubber, og der er gode chancer for, at han kommer igen til næste år for at give talentfulde drenge mulighed for at komme på hans akademi.  Vi er blevet tilbudt ”den store” Liverpool fodboldskole til næste år. Den er for bredden og for adskillige aldersgrupper, og vi er i bestyrelsen blevet enige om at takke ja til dette tilbud, og vi håber, at rigtig mange børn i forskellige aldre vil blive tilmeldt og derved få en super oplevelse.

Igen i år har vi forsøgt at få bemandet vores kiosk alle ugens dage, og det er lykkedes takket være de ”gamle” frivillige samt nogle nye. Salget er gået rigtig godt, og der skal lyde en stor tak til Anne, Erik, Pia, Steen, Finn,  Claus ”Junior”, Anette Ravn, Annette P., Hans Hougaard og frue, og Jette. Dette team har igen i år været medvirkende til, at kiosken stadig er en meget vigtig del af VIF – en økonomisk grundsten i klubben. Samtidig har vi her i efteråret forsøgt at lave forskellige tiltag på stadion for at trække flere tilskuere til kampene og få meget mere liv omkring anlægget – f.eks. ved at etablere en udendørs grill før og under kampene, og det er blevet en stor succes, så det fortsætter vi med også i næste sæson.   

Projektet med at etablere FC Storstrømmen er der arbejdet på, og her vil Flemming Johansen lidt senere komme med detaljer og en foreløbig status. Ligeledes vil Flemming kommentere den proces, der var i gang i forbindelse med et samarbejde med Langebæk Alliancen, hvor en overbygning på seniorplan var meget tæt på at blive en realitet.

Her i efteråret har vi som tidligere nævnt forsøgt at skabe noget mere liv på stadion ved vores hjemmekampe. Henrik P. og Kenneth Bøv foreslog, at vi – udover at sælge varer fra kiosken – også fik en grill placeret lige ved nedgangen fra vores klubhus inde på selve stadion, og det har været en succes. Der har været et meget fint salg fra den, og det er Henrik P’s bror, Preben, der er en super grillmester. Der var faktisk en weekend, hvor Preben først grillede ved bane 1, hvor serie 4 holdet spillede – for derefter at flytte den ind på stadion til næste kamp, hvor 1. herreholdet skulle spille. Ved den sidste hjemmekamp havde vi inviteret til sildebord i klubhuset. Det var blevet annonceret på hjemmesiden, på Facebook og også i selve kampannoncen, og der kom 25 deltagere – her i blandt flere ”gamle” VIF’ere, der ellers meget sjældent færdes i klubben. Vi har tænkt os at gentage dette i næste sæson, for det blev en rigtig hyggelig eftermiddag. En af vores gode sponsorer. Rema 1000, Vordingborg havde meget velvilligt foræret os de ting, vi skulle bruge til dette sildebord, og i øvrigt har en anden rigtig god sponsor, Lars Nielsen, VVS sponseret vores nye stadiongrill. Vores faste speaker, Jens Ravn, har i øvrigt også sin store andel i, at tilskuerne føler sig godt serviceret – for udover at annoncere holdopstillinger – så opfordres alle til at besøge VIF kiosken eller grillen på stadion, så vi har nu et stærkt team, som skaber liv på stadion.   

Undertegnede har deltaget i flere møder og arrangementer i årets løb – i vilkårlig rækkefølge kan nævnes: DBU delegeretmøde i Roskilde (sammen med Bent Jensen) – Idræt på Solbakken – her deltog Bent Jensen, hvor han havde vores oppustelige fodboldbane med – generalforsamling hos BROEN, hvor jeg gik Jan Bodo i bedene som dirigent – adskillige møder vedr. kunstgræsbanen (sammen med Brian Baran og Bent Jensen) – også adskillige møder i klubhuset med repræsentanter for kommunen – generalforsamling i Vordingborg Idrætsråd, det foregik på Møn – tilhører i kommunalbestyrelsesmøder, hvor sport/idræt var på dagsordenen –  trænermøde i foråret for alle VIF trænere som optakt til den nye sæson – årsmøde  i DGI Storstrømmen, foregik i Næstved – halfordelingsmøde, her deltog Bent Jensen – møde vedr. hædring af året idrætsleder på STARS – diverse møder med forældre og trænere vedr. forskellige udfordringer – møde med de frivillige i kiosken. Samtidig har jeg forsøgt, ligesom i de foregående år,  at være så synlig som muligt i klubben ved at overvære træninger og kampe – tale med trænere, forældre og børn, og det er vist lykkedes nogenlunde.

Og så igen – som sidste år – det har været en kæmpeudfordring at få besat forskellige poster i klubben. I disse tider, hvor der tales så meget om frivilligt arbejde, har jeg/vi brugt megen tid på at finde trænere og hjælpere til bl. a. nogle af vores ungdomshold og også personer til forskellige udvalg, men det har været rigtig svært og i flere tilfælde helt umuligt.

På generalforsamlingen sidste år blev Anne Pedersen valgt til årets VIFFER 2013, og vi har selvfølgelig også kåret årets VIFFER 2014. Vedkommende har allerede fået sin meget velfortjente gave. Det skete ved en lille seance i lørdags i klubhuset. Det er Claus ”Junior” Andersen, der har ydet en meget stor indsats i kiosken (også i 2014). Han har haft faste vagter hveranden lørdag hele året, og yderligere har han taget en ekstra tørn, når det har været nødvendigt. Han har faktisk selv tilbudt sin hjælp, når han har kunnet se, at det måske kneb for vedkommende, der havde sin vagt i kiosken. Han er i øvrigt også trådt til, hvis der pludselig har manglet en dommer til en turneringskamp, da han også er uddannet som dommer. Claus ”Junior” har gjort en super indsats, og han fortjener meget at blive kåret som årets VIFFER.

Medlemstallet i VIF er pt på 525 medlemmer – det er en lille tilbagegang i forhold til sidste år, og de fordeler sig således: Herre senior 48 – old boys 18 – veteraner 61 – drenge ungdom 196 – kvinde senior 37 – pige ungdom 51 – passive 114.

I løbet af dette år har VIF fået sin egen Facebook side, og den besøges  meget flittigt, og vores hjemmeside VIFnet har også pænt med besøgende – den ændres i øvrigt, så vores trænere kan komme med egne indlæg og også lægge billeder på, og hvis nogen har spørgsmål til denne nyskabelse, så kan Bent Jensen svare på det.

Til sidst vil jeg takke alle trænere og ledere i vores klub – alle har gjort et stort arbejde for medlemmerne, og det har været en fornøjelse at være en del af VIF sammen med Jer.

Også mange tak til de øvrige i bestyrelsen for et rigtig godt samarbejde – både til dem der fortsætter og til dem, der stopper nu. Jeg føler, at vi sammen har tacklet de mange udfordringer, der er opstået, på en fornuftig måde – vi har i hvert fald gjort det i VIF’s ånd og i respekt for klubben, og det har været en meget stor fornøjelse at lede VIF sammen med Jer, og jeg glæder mig til endnu et år sammen med den nye VIF bestyrelse.   

Hans-Jørgen Henriksen, VIF – formand.

Scroll to Top