Formålet med den ekstraordinære generalforsamlingen var at opløse Alex Olsens fond og dermed frigive midler til en aktivitetsplads. 
Projektet blev præsenteret på generalforsamlingen, og der kan læses mere om det på vifnet.dk/aktivitetsplads.

Udover nedenstående dagsorden, blev der givet en kort status om klubbens ve og vel.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Forslag om opløsning af Alex Olsens Fond
3. Eventuelt

 

Læs mere om den ekstraordinære generalforsamlingen i nedenstående filer:

Scroll to Top