Ekstraordinær Generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling i Vordingborg IF
Hermed følger indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Vordingborg IF.
Afholdes: Torsdag d. 28. september 2023 kl. 19.00 i klubhuset, Morten Olsens Allé 2

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Forslag om opløsning af Alex Olsens Fond
3. Eventuelt

Vedhæftet er følgende bilag:
– Bestyrelsens indstilling til opløsning af Alex Olsens Fond klik her
– Tilsagn fra Morten Olsen klik her
– Budget for aktivitetsplads klik her
– Skitser vedr. projektet aktivitetsplads klik her
– Årsregnskab for Alex Olsens Fond 2021-2022 klik her
– Fundats for Alex Olsens Fond klik her 

I forbindelse med punkt 2 på dagsordenen, vil baggrunden for forslaget blive gennemgået ligesom projektet for aktivitetspladsen vil blive præsenteret.
Forslaget godkendes ved en flertalsbeslutning.
Hvis forslaget godkendes og betingelserne opfyldes, forventes etableringen afsluttet juni 2024.

Indkaldelsen sker ifl. Vedtægternes § 8

Efter den ekstraordinære generalforsamling serveres pølser m. brød, øl og vand.

Vel mødt,

 

Bestyrelsen i Vordingborg IF

Scroll to Top